Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Lör 2017-03-18 v 11
8 - 13 FMAN10, MATM11 FMAN10-0113 Algebraiska strukturer Tentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, F3, MATM11, Pi2-pv MA 10G OBS, obligatorisk anmälan, 20/2 2017 – 6/3 2017 2017-11-15 12:52
v 16 Lör 2017-04-22 v 16
8 - 13 FMAN10, MATM11 FMAN10-0113 Algebraiska strukturer Omtentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, F3, MATM11, Pi2-pv MH:333 2017-02-22 07:51
v 34 Tors 2017-08-24 v 34
8 - 13 FMAN10 FMAN10-0113 Algebraiska strukturer Omtentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, F3, Pi2-pv MH:309A Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-06-02 10:41
 
Omtentamen
 
Tentamen