Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2017-01-11 v 2
8 - 11 FAFA55 FAFA55-0212 Tentamen och inlämningsuppgifter Tentamen F1 MA 9A-D 2017-11-15 12:43
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 13 FAFA05, FAFA55, FAFA65, FFF042, FYST24 FAFA05-0115, FAFA55-0212, FAFA65-0115, FFF042-0114, FYST24-0701 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Tentamen och inlämningsuppgifter, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Fysiken för lågdimensionella system Omtentamen BME1, E4, F1, F4, F4-nf, FYST24, N1, N4-nf, N5-hn Sparta:C 2017-11-15 12:44
v 34 Fre 2017-08-25 v 34
8 - 13 FAFA55, FKF100, FMFF15 FAFA55-0212, FKF100-0190, FMFF15-0110 Tentamen och inlämningsuppgifter, Miljömätteknik, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen E4, F1, F4-es, N4-hn, N4-nf, W4-ms MA 9E OBS! FAFA55 tenterar 3 tim 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen