Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2017-03-14 v 11
8 - 13 ETIN45 ETIN45-0112 DSP-design Tentamen D4-dpd, E4-is, MSOC1 E:3308 2017-11-15 12:45
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 ETIN45 ETIN45-0112 DSP-design Omtentamen D4-dpd, E4-is, MSOC1 E:2311 Tills m ETTN01 2017-02-28 08:18
 
Omtentamen
 
Tentamen