Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2017-03-17 v 11
8 - 13 ETIA10, TFRC66 ETIA10-0113, TFRC66-0113 Patent och annan immaterialrätt Tentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4, TFRC66-17V MA 9A-D 2017-11-15 12:44
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 ETIA10, TFRC66 ETIA10-0113, TFRC66-0113 Patent och annan immaterialrätt Omtentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4, TFRC66-17V Vic:1D 2017-11-15 13:00
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
14 - 19 ETIA10, TFRC66 ETIA10-0113, TFRC66-0113 Patent och annan immaterialrätt Omtentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4, TFRC66-17V E:2311 Tills m ETIN10 2016-09-29 18:46
 
Omtentamen
 
Tentamen