Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2016-10-26 v 43
14 - 19 VTTF05 VTTF05-0116 Trafikteknisk teori Tentamen IBYI2, IBYV2, L5, V4-tv MA 10A-C 60 pers 2016-09-29 21:58
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
14 - 19 VTTF05 VTTF05-0116 Trafikteknisk teori Omtentamen IBYI2, IBYV2, L5, V4-tv 2016-12-14 10:33
v 33 Ons 2017-08-16 v 33
14 - 19 VTTF05 VTTF05-0116 Trafikteknisk teori Omtentamen IBYI2, IBYV2, L5, V4-tv V:S1 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen