Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Mån 2017-05-29 v 22
8 - 13 VSMN20 VSMN20-0111 Programutveckling för tekniska tillämpningar Muntlig tentamen F4-bs, M4, Pi4-bs, V4-ko V:N1 Muntlig tentamen 2017-11-15 12:44
 
Muntlig tentamen