Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 39 Tis 2016-09-27 v 39
8 - 12 VFTN10 VFTN10-0111 Urban ekonomi Tentamen L5-fe, L5-fr Eden 026 35 platser i tentamenslokal 2016-10-02 22:49
v 51 Mån 2016-12-19 v 51
8 - 12 VFTN10 VFTN10-0111 Urban ekonomi Omtentamen L5-fe, L5-fr E:1123 2017-11-15 12:57
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 12 VFTN10 VFTN10-0111 Urban ekonomi Omtentamen L5-fe, L5-fr E:1408 (OBS! Testsal) 2017-11-15 13:02
 
Omtentamen
 
Tentamen