Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2016-10-24 v 43
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0107, MTTF25-0115 Logistik, Skriftlig tentamen Tentamen E4-pla, I2, MKAT2, MLOG1, Pi4 MA 9, Hela 2016-09-29 21:47
v 2 Fre 2017-01-13 v 2
14 - 19 MTTF01 MTTF01-0107 Logistik Tentamen M2, MD4 MA 9A-E 120 av 125 platser 2017-11-15 12:43
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
14 - 19 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Omtentamen E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 M:M2, M:Q Omtenta 2017-11-15 13:02
v 34 Tors 2017-08-24 v 34
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0107, MTTF25-0115 Logistik, Skriftlig tentamen Omtentamen E4-pla, I2, M2, MKAT2, MLOG1 Inst egen lokal 2016-09-29 18:47
 
Omtentamen
 
Tentamen