Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2017-03-16 v 11
14 - 19 MMV211 MMV211-0197 Strömningslära Tentamen F4-bem, Pi4-bem MA 9E 2017-11-15 12:45
v 23 Tors 2017-06-08 v 23
8 - 13 MMV211, MVKN20, MVKN35, MVKN55, MVKN60 MMV211-0197, MVKN20-0111, MVKN35-0111, MVKN55-0113, MVKN60-0114 Strömningslära, Energianvändning, Energimarknader, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Turbomaskinernas teori Omtentamen E4, F4-bem, F4-es, I3, M4-en, M4-tt, M5-en, Pi4-bem, W4-es M:L1-2 MVKN35 08:00-11:00 MVKN20 08:00-11:00 2017-11-15 12:45
v 34 Tis 2017-08-22 v 34
14 - 19 MMV211, MVKF25, MVKN15, MVKN60 MMV211-0197, MVKF25-0117, MVKN60-0114 Strömningslära, Vätgas, batterier och bränsleceller, Turbomaskinernas teori Omtentamen E4-em, F4-bem, F4-es, I4, M4-en, Pi4-bem, W3, W4-es M:L1 MVKN15 14:00-17:00 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen