Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2017-01-11 v 2
8 - 13 MION05 MION05-0110 Affärsmarknadsföring Tentamen E5-pla, I4, I4-ai, M4, MD4 MA 9E-F Tillsammans med MIOF15 2017-11-15 12:45
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 13 MIOF01, MION05 MIOF01-0108, MION05-0110 Tentamen, Affärsmarknadsföring Omtentamen E5-pla, I2, I4-ai MA 10F 2017-11-15 12:43
v 34 Mån 2017-08-21 v 34
8 - 13 MIOF01, MION05 MIOF01-0108, MION05-0110 Tentamen, Affärsmarknadsföring Omtentamen E5-pla, I2, I4, I4-ai, M4, MD4 MA 9D 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen