Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 49 Tis 2016-12-06 v 49
8 - 13 MIE041 MIE041-0204 Industriell mätning och styrning Tentamen M4-me M:X2a-b 2017-11-15 12:57
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 13 MIE041 MIE041-0204 Industriell mätning och styrning Omtentamen M4-me M:IEA (M:1496) 2016-09-29 19:27
 
Omtentamen
 
Tentamen