Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 20 Lör 2017-05-20 v 20
14 - 19 GEMA65 GEMA65-0107 Kinesiska för tekniker Tentamen GEMA65 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-24 11:27
v 33 Lör 2017-08-19 v 33
14 - 19 GEMA65 GEMA65-0107 Kinesiska för tekniker Omtentamen GEMA65 SOL Humanisten H435 2016-11-28 12:42
 
Omtentamen
 
Tentamen