Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Lör 2017-03-25 v 12
10 - 14 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Tentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2016-11-01 22:29
v 14 Lör 2017-04-08 v 14
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Tentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2016-10-27 13:24
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0408 Skönlitteratur Tentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2017-01-05 21:15
v 19 Mån 2017-05-08 v 19
18 - 19 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Muntlig tentamen, Utvärdering GEMA01 SOL Lingvisten L503 OBS! à la place du 3/5 2017-04-09 12:52
v 33 Fre 2017-08-18 v 33
14 - 18 GEMA01 GEMA01-0308, GEMA01-0408 Kultur och samhälle, Skönlitteratur Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-28 16:01
  Lör 2017-08-19
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-28 16:00
 
Muntlig tentamen
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Utvärdering
 
Flera Undervisningstyp