Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Ons 2016-12-07 v 49
14 - 17 FMIF20, TFRF55 FMIF20-0111, TFRF55-0110 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Environmental issues Tentamen BME4, E4, M4, MD4, MLIV1, Pi3, RH4, TFRF55 E:3315 2017-11-15 12:41
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 12 FMI050, FMI090, FMI110, FMIF10, FMIF20, FMIF40, TFRF55, TFRG40 FMI050-0199, FMI090-0113, FMI110-0102, FMIF10-0113, FMIF20-0111, FMIF40-0116, TFRF55-0110, TFRG40-0116 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Delprov 1, Miljövård: Miljöledning och miljörevision, Tentamen, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Environmental issues, Avfallshantering och resurshushållning Omtentamen E4-em, F4-es, MLIV1, Pi3, TFRF55, TFRG40, W4-es, W4-ms V:Brandsalen OBS! TFRF55 tenterar 3 timmar 2017-11-15 12:44
v 33 Tis 2017-08-15 v 33
8 - 11 FMIF20, TFRF55 FMIF20-0111, TFRF55-0110 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Environmental issues Omtentamen BME4, E4, M4, MD4, MLIV1, Pi3, RH4, TFRF55 INSTÄLLD! 2017-08-08 16:25
 
Omtentamen
 
Tentamen