Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Ons 2016-10-26 v 43
14 - 19 FMFN01 FMFN01-0110 Tentamen Tentamen F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, N4-nf MA 10H-I 2016-09-29 21:22
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
14 - 19 FAFA35, FMFN01 FAFA35-0108, FMFN01-0110 Fysik - Termodynamik och atomfysik, Tentamen Omtentamen E2, E2-ki, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, N4-nf MA 8B-C 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen