Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2016-10-29 v 43
8 - 13 FMFF05 FMFF05-0108 Statistisk termodynamik Tentamen F2 Vic:3B-C 2016-09-29 21:49
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
14 - 19 FAFA15, FAFA20, FMFF05 FAFA15-0113, FAFA20-0208, FMFF05-0108 Energi- och miljöfysik, Statistisk termodynamik Omtentamen F2, I1, W1 MA 9A-B 2017-11-15 12:43
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 FMFF05 FMFF05-0108 Statistisk termodynamik Omtentamen F2 Fys:H421 Tills med FFFN05, FMF150 2016-09-29 19:28
 
Omtentamen
 
Tentamen