Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2017-03-14 v 11
8 - 13 FMF061 FMF061-0104 Relativitetsteori Tentamen E4, F2, Pi2 Fys:H221 2016-09-29 20:05
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
8 - 13 FMF061 FMF061-0104 Relativitetsteori Omtentamen E4, F2, Pi2 Fys:H221 Tills m FFFN01/FYST31 2017-02-09 06:44
v 33 Tors 2017-08-17 v 33
8 - 13 FKFF01, FMF061, FYST45 FKFF01-0109, FMF061-0104, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Relativitetsteori, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen Atmosfärsfysik och -kemi, E4, F2, F4-es, Pi2, W2 Fys:H221 2016-09-29 18:46
 
Omtentamen
 
Tentamen