Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2017-01-10 v 2
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Tentamen F2, N3, Pi2 MA 10A-E OBS, obligatorisk anmälan, 12/12 2016 – 2/1 2017 2017-11-15 12:44
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Omtentamen BME4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, Pi2 MA 9A-B OBS, obligatorisk anmälan, 27/3 2017 – 10/4 2017 2017-11-15 12:43
v 22 Ons 2017-05-31 v 22
14 - 19 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Tentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, I2 MA 10A-G OBS, obligatorisk anmälan, 8/5 2017 – 22/5 2017 2017-11-15 12:45
v 34 Tis 2017-08-22 v 34
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0116 System och transformer Omtentamen BME4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 9C-D Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen