Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2016-10-29 v 43
9 - 14 FMA661, FMAF20, FMAF30 FMA661-0103, FMAF20-0113, FMAF30-0115 Sannolikhetsteori och diskret matematik, Sannolikhetsteori, Matematisk statistik Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E412-413 OBS, obligatorisk anmälan, 3/10 2016 – 17/10 2016 2017-11-15 12:44
v 1 Tis 2017-01-03 v 1
14 - 19 FMA661, FMAF20, FMAF30 FMA661-0103, FMAF20-0113, FMAF30-0115 Sannolikhetsteori och diskret matematik, Sannolikhetsteori, Matematisk statistik Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T E210, 3T E230 OBS, obligatorisk anmälan, 28/11 2016 – 13/12 2016 2017-11-15 12:44
v 34 Fre 2017-08-25 v 34
8 - 13 FMA661, FMAF20, FMAF30 FMA661-0103, FMAF20-0113, FMAF30-0115 Sannolikhetsteori och diskret matematik, Sannolikhetsteori, Matematisk statistik Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T E210, 3T E230 Anmälan, 24/7 2017 – 7/8 2017 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen