Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Ons 2017-05-31 v 22
8 - 13 FKF100, FYST38 FKF100-0190, FYST38-1001 Miljömätteknik Tentamen E4, F4-es, FYST38, W4-ms DC:567 Seminarierum 2016-12-02 11:40
v 34 Fre 2017-08-25 v 34
8 - 13 FAFA55, FKF100, FMFF15 FAFA55-0212, FKF100-0190, FMFF15-0110 Tentamen och inlämningsuppgifter, Miljömätteknik, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen E4, F1, F4-es, N4-hn, N4-nf, W4-ms MA 9E OBS! FAFA55 tenterar 3 tim 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen