Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2016-10-25 v 43
8 - 13 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer Tentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:K262 2016-09-29 21:24
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
14 - 19 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer Omtentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 Tills med FKFF01/FYST45 2016-09-29 21:24
v 11 Lör 2017-03-18 v 11
8 - 13 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer Tentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 2017-02-09 06:42
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
8 - 13 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer Omtentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H221 Tills m FMF061 2017-02-09 06:44
 
Omtentamen
 
Tentamen