Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2017-03-16 v 11
8 - 13 FAFN15, FYST35 FAFN15-0107, FYST35-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Tentamen F4, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 2016-09-29 20:05
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
8 - 13 FAFN15, FYST35 FAFN15-0107, FYST35-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Omtentamen F4, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 Tills med FAFN01 2016-09-29 19:28
 
Omtentamen
 
Tentamen