Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2017-01-10 v 2
14 - 19 FAFF20, FYST29 FAFF20-0109, FYST29-0801 Skriftlig tentamen, Multispektral avbildning Tentamen BME4-bf, C4, D4-bg, E4-bg, F4-es, F4-f, FYST29, Pi4 Fys:H421 2016-11-25 14:59
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 FAFF20, FYST29 FAFF20-0109, FYST29-0801 Skriftlig tentamen, Multispektral avbildning Omtentamen BME4-bf, C4, D4-bg, E4-bg, F4-es, F4-f, Pi4 Fys:H421 Tills m FAFF45 2017-04-10 09:13
 
Omtentamen
 
Tentamen