Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2017-01-10 v 2
8 - 13 ETTN01 ETTN01-0110 Tentamen Tentamen C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, MWIR1 Vic:3C-D 2017-11-15 12:45
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 ETTN01 ETTN01-0110 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, MWIR1 E:2311 Tills m ETIN45 2017-02-28 08:18
v 33 Fre 2017-08-18 v 33
8 - 13 ETSF15, ETTN01 ETSF15-0116, ETTN01-0110 Kommunikationssystem och nätverk, Tentamen Omtentamen C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E3, E4-ki, E4-ks, MWIR1 E:2517 2017-08-10 15:00
 
Omtentamen
 
Tentamen