Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Mån 2016-10-24 v 43
14 - 19 ETT051 ETT051-0116 Tentamen Tentamen C3, C4-ki, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr MA 10E-I 2016-09-29 21:21
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
8 - 13 ETT051 ETT051-0116 Tentamen Omtentamen C3, C4-ki, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr E:2311 2016-11-14 14:07
v 33 Mån 2017-08-14 v 33
8 - 13 ESS050, ETT051 ESS050-0103, ETT051-0116 Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen C3, C4-ki, D4-dpd, D4-ks, D4-ssr, E3, E4-ki, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr E:2311 2017-03-27 15:26
 
Omtentamen
 
Tentamen