Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Ons 2017-03-15 v 11
8 - 13 EIT060 EIT060-0111 Tentamen Tentamen BME4, C2, D3, D3-ki, E4, F4, I4 MA 8, Hela, MA 9E 2018-01-26 14:15
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
8 - 13 EIT060 EIT060-0111 Tentamen Omtentamen BME4, C2, D3, D3-ki, E4, F4, I4 E:2311 Tills m EDI042 2017-02-28 07:50
v 34 Mån 2017-08-21 v 34
8 - 13 EIT060, ESS040 EIT060-0111, ESS040-0104 Tentamen, Digital signalbehandling Omtentamen BME4, C2, D3, D3-ki, E3-4, F4, F4-bg, F4-bm, F4-mt, F4-ss, I4 E:2311 2017-03-27 15:33
 
Omtentamen
 
Tentamen