Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2017-01-09 v 2
8 - 13 EDAA10 EDAA10-0211 Tentamen Tentamen IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 Tillsammans med EDA017 mfl 2017-11-15 12:43
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 EDAA10 EDAA10-0211 Tentamen Omtentamen IDA1, IEA1 3T E210 samtidigt som EDAA45 2017-11-15 12:43
v 34 Ons 2017-08-23 v 34
8 - 13 EDAA10 EDAA10-0211 Tentamen Omtentamen IDA1, IEA1 3T E210 Samtidigt som EDA017 mfl 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen