Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2017-03-16 v 11
8 - 13 EDA625 EDA625-0108 Säkerhet Tentamen IDA3, IEA3 3T E210, 3T E421 2017-11-15 12:45
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
14 - 19 EDA625 EDA625-0108 Säkerhet Omtentamen IDA3, IEA3 3T C525 2017-11-15 12:45
v 33 Fre 2017-08-18 v 33
8 - 13 EDA625 EDA625-0108 Säkerhet Omtentamen IDA3, IEA3 3T C521 Tills m ETEF15 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen