Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2016-10-26 v 43
8 - 13 EDA061 EDA061-0211 Tentamen i objektorienterad modellering och design Tentamen D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I5, L5-gi MA 9, Hela Samtidigt som EDAF25 2016-09-29 21:21
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
8 - 13 EDA061 EDA061-0211 Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtentamen D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I5, L5-gi MA 9A-B Samtidigt som EDAF25 2017-11-15 12:44
v 22 Tors 2017-06-01 v 22
14 - 19 EDA061 EDA061-0211 Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtentamen D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I5, L5-gi MA 9C 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen