Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tors 2017-03-16 v 11
14 - 18 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Tentamen E4-em, F4-es, M4, W4 MA 9B-C 2017-11-15 12:45
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
13 - 17 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtentamen E4-em, F4-es, M4, W4 2016-10-19 08:39
 
Omtentamen
 
Tentamen