Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Ons 2016-10-26 v 43
14 - 18 ABKF01 ABKF01-0111 Teknisk byggnadsförvaltning Tentamen L4-fe, L4-fr, L5-fe, L5-fr MA 10J 2016-09-29 23:33
v 51 Ons 2016-12-21 v 51
14 - 18 ABKF01 ABKF01-0111 Teknisk byggnadsförvaltning Omtentamen L4-fe, L4-fr, L5-fe, L5-fr E:1124 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen