Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
8 - 13 FAFA60, FAFF25 FAFA60-0116, FAFF25-0313 Fotonik Tentamen C1, C3, C4-ki, D1, D3, D4-ki Vic:1-HELA, Vic:2-HELA 295 platser 2016-10-02 15:52
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 FAFA60, FAFF25 FAFA60-0116, FAFF25-0313 Fotonik Omtentamen C1, C3, C4-ki, D1, D3, D4-ki Kårhusets Gasquesal 2016-10-02 15:52
v 33 Tors 2016-08-18 v 33
8 - 13 FAFA60, FAFF25 FAFA60-0116, FAFF25-0313 Fotonik Omtentamen C1, C3, C4-ki, D1, D3, D4-ki Vic:1A-B 2016-10-02 15:52
 
Omtentamen
 
Tentamen