Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 22 Tis 2016-05-31 v 22
8 - 0 ETSA02 ETSA02-0216 Tentamen Hemtentamen C1 2016-10-02 17:12
  Ons 2016-06-01
0 - 10 ETSA02 ETSA02-0216 Tentamen Hemtentamen C1 2016-10-02 17:12
10 - 18 ETSA02 ETSA02-0216 Tentamen Hemtentamen Tilläggstid pga annan tenta 2016-10-02 17:12
v 33 Tis 2016-08-16 v 33
8 - 0 ETSA02 ETSA02-0216 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C1 2016-10-02 17:12
  Ons 2016-08-17
0 - 10 ETSA02 ETSA02-0216 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C1 2016-10-02 17:12
 
Hemtentamen
 
Omtillfälle hemtentamen