Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Lör 2016-03-19 v 11
8 - 13 FFFN25, FYST50 FFFN25-0115, FYST50-1501 Skriftlig tentamen, Optoelektronik och optisk kommunikation Tentamen E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf Sparta:C-D 48 platser, C och D 2016-10-02 20:16
v 19 Mån 2016-05-09 v 19
8 - 13 FFFN25, FYST50 FFFN25-0115, FYST50-1501 Skriftlig tentamen, Optoelektronik och optisk kommunikation Omtentamen E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf Fys:H221 Tills m FMFF01 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen
 
Tentamen