Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tis 2016-05-31 v 22
14 - 19 EDAF35 EDAF35-0115 Tentamen i operativsystem Tentamen C4-sec, D4-is, E4-pv MA 10A-B 2016-10-02 15:53
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
8 - 13 EDAF05, EDAF35 EDAF05-0109, EDAF35-0115 Tentamen, Tentamen i operativsystem Omtentamen C4-sec, D2, D2-ki, D4-is, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Sparta:C 2016-10-02 15:55
 
Omtentamen
 
Tentamen