Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 5 Fre 2016-02-05 v 5
8 - 10 KOOA15 Dugga B1, K1 Sparta:A-C OBS! Ändrad lokal 2016-10-02 20:39
v 7 Fre 2016-02-19 v 7
8 - 10 KOOA15 Dugga B1, K1 MA 9A-E 2016-10-02 19:03
v 9 Fre 2016-03-04 v 9
8 - 10 KOOA15 Dugga B1, K1 MA 10A-E 2016-10-02 19:03
v 11 Fre 2016-03-18 v 11
14 - 19 KOOA15 KOOA15-0115 Obligatoriska moment Tentamen B1, K1 Vic:2C-D Endast för högre betyg. 60 pl 2016-10-02 20:56
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 KOO022, KOOA01, KOOA15 KOO022-0103, KOOA01-0108, KOOA15-0115 Oorganisk kemi, Tentamen, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, K1-2, W1 MA 10A-C /FAFF25 som har 10 pl, 60 pl 2016-10-02 19:21
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 KOO022, KOO045, KOOA01, KOOA05, KOOA15 KOO022-0103, KOO045-0104, KOOA01-0108, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Oorganisk kemi, Materialkemi, Tentamen, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N4-m, W1 Sparta:D 2016-10-02 19:21
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen