Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2015-10-30 v 44
8 - 13 ETTN15 ETTN15-0112 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Tentamen C4-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 MA 10E-F 2016-10-03 22:07
v 1 Fre 2016-01-08 v 1
8 - 13 ETTN15 ETTN15-0112 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Omtentamen C4-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 E:2517 2016-10-02 15:53
v 34 Tis 2016-08-23 v 34
8 - 13 ETTN15 ETTN15-0112 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Omtentamen C4-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 E:2311 Tills m EITF20 + EITF05 2016-10-02 22:48
 
Omtentamen
 
Tentamen