Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2016-01-14 v 2
8 - 13 EDIN01 EDIN01-0112 Kryptoteknik Tentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, E4-ks, F4, MWIR2, Pi4-pv Vic:1C-D tills m FAFF10, 50 pl, varav 10 pl i Vic 1C 2016-10-02 15:53
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 EDIN01 EDIN01-0112 Kryptoteknik Omtentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, E4-ks, F4, MWIR2, Pi4-pv E:2311 Tills m ETEN10 2016-10-02 22:02
v 33 Lör 2016-08-20 v 33
8 - 13 EDIN01 EDIN01-0112 Kryptoteknik Omtentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, E4-ks, F4, MWIR2, Pi4-pv E:2311 Tills m ETEN10 2016-10-02 22:47
 
Omtentamen
 
Tentamen