Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
14 - 19 VFTN01 VFTN01-0110 Fastighetsvärderingssystem Tentamen L4-fe Sparta:C 35 st 2016-10-02 15:53
v 23 Fre 2016-06-10 v 23
8 - 13 VFRN05, VFTN01 VFRN05-0108, VFTN01-0110 Kommersiella fastighetsköp, Fastighetsvärderingssystem Omtentamen L4-fe, L4-fr E:3315 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen