Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tors 2016-06-02 v 22
8 - 13 VFRN01 VFRN01-0108 Lokalhyra och arrenden Tentamen L4-fe, L4-fr Eden 025 2016-10-02 15:53
14 - 19 VFRN01 VFRN01-0108 Lokalhyra och arrenden Tentamen L4-fe, L4-fr E:1407 2016-10-02 22:45
v 33 Ons 2016-08-17 v 33
8 - 13 VFR140, VFRN01, VFTA01, VFTF10 VFR140-0101, VFRN01-0108, VFTA01-0114, VFTF10-0213 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Lokalhyra och arrenden, Skriftlig tentamen, Tentamen Fastighetsbildning Omtentamen L1-3, L4-fe, L4-fr MA 8A 2016-10-02 20:14
 
Omtentamen
 
Tentamen