Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2016-01-11 v 2
14 - 19 VBEF10 VBEF10-0110 Skriftlig tentamen Tentamen L4-fe, V4-bf MA 9E-F 2016-10-02 15:53
v 19 Ons 2016-05-11 v 19
8 - 13 VBEA10, VBEF10, VBEF15 VBEA10-0110, VBEF10-0110, VBEF15-0110 Byggprocessen, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen L4-fe, V2, V4-bf, V4-hb KC:V Q1 Tills m VSMN25 m fl 2016-10-02 15:57
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 VBEA05, VBEA10, VBEF05, VBEF10 VBEA05-0109, VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Skriftlig tentamen Omtentamen A3, L3, L4-fe, V2, V4-bf E:3308 Tills m VSMN25 m fl 2016-10-02 18:40
 
Omtentamen
 
Tentamen