Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 51 Fre 2015-12-18 v 51
8 - 13 NGEN06, TEK230 Tentamen L4-gi, NGEN06 Biosfären (Sal 220), Hydrosfären (Sal 108) 2016-10-03 21:51
v 6 Ons 2016-02-10 v 6
8 - 13 NGEA07, NGEA12, NGEA20, NGEN03, NGEN06, TEK230 TEK230-0103 Algoritmer i geografisk informationsbehandling Omtentamen NGEA07, NGEA12, NGEN03, NGEN06 Atmosfären (Sal 209) 2016-10-02 20:15
 
Omtentamen
 
Tentamen