Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 4 Ons 2016-01-27 v 4
13 - 15 MVKN20 Dugga E4, F4-es, I4, M4-en, W4-es M:X2a-b 2016-10-02 17:10
v 5 Ons 2016-02-03 v 5
13 - 15 MVKN20 Dugga E4, F4-es, I4, M4-en, W4-es M:X2a-b 2016-10-02 17:10
v 7 Ons 2016-02-17 v 7
13 - 15 MVKN20 Dugga E4, F4-es, I4, M4-en, W4-es M:X2a-b 2016-10-02 17:10
v 11 Fre 2016-03-18 v 11
14 - 17 MVKN20 MVKN20-0111 Energianvändning Tentamen E4, F4, F4-es, I4, M4, M4-en, W4-es MA 10A 2016-10-02 19:21
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
8 - 11 MVKN20 MVKN20-0111 Energianvändning Omtentamen E4, F4, F4-es, I4, M4, M4-en, W4-es M:M2 5 st 2016-10-02 19:21
v 33 Fre 2016-08-19 v 33
14 - 17 MVKN20 MVKN20-0111 Energianvändning Omtentamen E4, F4, F4-es, I4, M4, M4-en, W4-es M:L1 5 st 2016-10-02 19:21
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen