Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Ons 2016-06-01 v 22
14 - 19 MTT240 MTT240-0108 Logistik i försörjningskedjor Tentamen E4-pla, I4, I4-lp, I4-mf, M4-lp, MLOG1 MA 10G-J 80 st 2016-10-02 15:51
v 34 Lör 2016-08-27 v 34
8 - 13 MTT240 MTT240-0108 Logistik i försörjningskedjor Omtentamen E4-pla, I4, I4-lp, I4-mf, I5-lp, I5-pr, M4-lp, M5-lp, MLOG1 Lokal: Inst egen 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen