Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2016-01-11 v 2
8 - 13 MIOF01 MIOF01-0108 Tentamen Tentamen E4-pla, I2, M4, MD4 Kårhusets Gasquesal 100 st 2016-10-02 15:51
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 MIOF01 MIOF01-0108 Tentamen Omtentamen E4-pla, I2, M4, MD4 M:L2 2016-10-02 15:51
v 34 Fre 2016-08-26 v 34
14 - 19 MIOF01 MIOF01-0108 Tentamen Omtentamen E4-pla, I2, M4, MD4 M:L2 2016-10-02 15:51
 
Omtentamen
 
Tentamen