Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2016-03-18 v 11
14 - 19 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Tentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, K4, M3, Pi4 MA 8, Hela 2016-10-02 15:51
v 22 Mån 2016-05-30 v 22
14 - 19 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Tentamen C4, D4, E4-pla, F4, I2, K4, MD4, Pi4 MA 9A-D 2016-10-02 15:51
v 33 Lör 2016-08-20 v 33
8 - 13 MIO040 MIO040-0115 Tentamen Omtentamen C4, D4, E4-pla, F4, I2, K4, M3, MD4, Pi4 Sparta:C 40 platser 2016-10-02 15:51
 
Omtentamen
 
Tentamen