Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 47 Tis 2015-11-17 v 47
15 - 17 KBKA05 Dugga K2 KC:C 2016-10-03 16:45
v 2 Fre 2016-01-15 v 2
8 - 13 KBKA05, KMB060 KBKA05-0108, KMB060-0105 Teknisk biologi, teori, Tentamen Tentamen B2, K2 Vic:2A-C 110 pl 2016-10-02 15:52
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 KBKA05, KMB060 KBKA05-0108, KMB060-0105 Teknisk biologi, teori, Tentamen Omtentamen B2, K2 MA 9A 2016-10-02 15:52
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
14 - 19 KBKA05, KMB031, KMB060, KMBF01 KBKA05-0108, KMB031-0105, KMB060-0105, KMBF01-0116 Teknisk biologi, teori, Kvalitet och produktsäkerhet, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtentamen B2, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:H-I KBK041 + KMB023 + KMB040, Tills m 2016-10-02 15:54
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen