Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
8 - 13 INNN01 INNN01-0213 Skriftlig tentamen Tentamen F4, I4, I4-ai, M4 Lokal: Inst. egen 2016-10-02 15:51
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 INNN01, INNN05 INNN01-0213, INNN05-0212 Skriftlig tentamen Omtentamen F4, I4, I4-ai, M4 Lokal: Inst. egen 2016-10-02 20:14
 
Omtentamen
 
Tentamen