Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Lör 2015-12-05 v 49
9 - 13 GEMA25 Tentamen GEMA25 SOL Absalon A129b 2016-10-03 17:21
v 1 Lör 2016-01-09 v 1
13 - 17 GEMA25 Omtentamen GEMA25 Lokal: L403 2016-10-02 15:51
v 33 Lör 2016-08-20 v 33
13 - 17 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen GEMA25 SOL Lingvisten L403 2016-10-02 20:15
 
Omtentamen
 
Tentamen