Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2015-10-27 v 44
8 - 13 FRT010 FRT010-0114 Tentamen Tentamen D3, E3 MA 10A-H 2016-10-03 18:10
v 1 Mån 2016-01-04 v 1
8 - 13 FRT010 FRT010-0114 Tentamen Omtentamen D3, E3 MA 10, Hela 2016-10-02 19:34
v 2 Fre 2016-01-15 v 2
14 - 19 FRT010 FRT010-0114 Tentamen Tentamen C3, M3, MD3, N3 Vic:2-HELA, Vic:3A-B 2016-10-02 15:51
v 11 Ons 2016-03-16 v 11
8 - 13 FRT010 FRT010-0114 Tentamen Tentamen BME4-sbh, F2, I3, Pi2 Vic:1-HELA, Vic:2A-C 250 pl, Vic2C delas med FHL055 2016-10-02 15:52
v 19 Mån 2016-05-09 v 19
14 - 19 FRT010 FRT010-0114 Tentamen Omtentamen C3, M3, MD3, N3 MA 9A-D 2016-10-02 15:51
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
14 - 19 FRT010 FRT010-0114 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, F2, I3, Pi2 MA 8A-B 2016-10-02 15:52
 
Omtentamen
 
Tentamen